Design Printing

EVENT & Exhibition

VIDEO & PRESENTATION

จัดทำหนังสือ แผ่นพับ ให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น หนังสือครบรอบ 1 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม หนังสือครบรอบ 50 ปี สโมสรไลออน์/ หนังสือครบรอบ 30 ปี สมาคมศิษย์เก่าฝรั่งเศส

Read more

จัดงานอีเว้นท์ให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิ งานวิถีไทย งานครบรอบ 100 ปี หัวลำโพงของการรถไฟแห่งประเทศไทย/งานเปิดตัวสามล้อที่จังหวัดเชียงราย น่าน แพร่/งานประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

Read more

จัดทำวีดิทัศน์ ให้กับภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ อาทิ การสร้างฝาย การสร้างถังนํ้าชุมชนให้กับปูนอินทรีย์, วีดิทัศน์ว่าวไทยให้กับบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่, วิดิทัศน์แนะนำบริษัท Dyna Metal, วีดิทัศน์แนะนำบริษัท Art Serina, จัดทำวีดิทัศน์คลองท่อมให้กับ ISMED

Read more

Latest News

28/11/17 ISMED วีดิทัศน์ - E-Book
จัดทำวีดิทัศน์ และ E-book Page Flip คลองท่อมให้กับ ISMED

25/11/17 Event โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี ชลบุรี
จัดกิจกรรม ออกแบบเวที ซุ้ม บูธต่างๆ ภายในงาน โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี

we create your usual life

บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี สร้างสรรค์ ผลิตผลงานคุณภาพที่เราภูมิใจในทุกชิ้นงานตลอดมา ให้บริการออกแบบ ถ่ายภาพ แปลภาษา เรียบเรียง จัดทำข้อมูล จัดทำสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ออกแบบจัดทำเว็บไซด์/ E-Book/ E-Magazine/ Touch Screen/ App จัดงานแถลงข่าว งานนิทรรศการ งานประชุม สัมมนา งานอีเว้นท์ต่างๆ ออกแบบผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ